1Zbieranie Danych

 

Poniższy kwestionariusz jest elementem ewaluacji projektu Erasmus + "Actimentia". Twoja opinia zostanie wykorzystana do ulepszenia platformy. Udział w ankiecie jest dobrowolny. Możesz pominąć dowolne pytania. Możesz też dokończyć ocenę w dowolnym momencie. Dane są gromadzone w formie anonimowej i nie można ich przypisać do konkretnych osób. Ponieważ nie możemy zidentyfikować danych wejściowych po wypełnieniu formularza, nie będzie można go później usunąć. Kwestionariusz będzie przechowywany tylko na serwerze Uniwersytetu Muenster, zgodnie z przepisami prawnymi i naukowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z głównym badaczem, dr Michael Brach (michael.brach@uni-muenster.de). Kliknięciem przycisku „Dalej” potwierdzasz swoją zgodę. 

 

Klikająć przycisk „Next” spowoduje on przejście do następnej strony kwestionariusza. Zawsze możesz powrócić do ostatnich stron, klikając „Previous”. Kwestionariusz ma dwie strony. Na koniec zostaniesz poproszony o złożenie kwestionariusza, klikając „Submit”

2Dane użytkownika

2.1Ile masz lat?

2.2Z jaką płcią się utożsamiasz?

2.3Jakie masz wykształcenie?

2.4W jaki sposób korzystałeś/aś z platformy Actimentia?

2.5Jak często korzystałeś/aś lub korzystasz z platformy Actimentia?

2.6Jak najczęściej korzystałeś/aś lub korzystasz z platformy Actimentia?

2.7Czy kiedykolwiek używałeś/aś już platformy do nauczania online? (zdrowie lub inne tematy)

2.8Czy jesteś opiekunem osoby z łagodnym zaburzeniem funkcji poznawczych lub osoby chorej na demencję?

2.9Czy pracujesz w służbie zdrowia lub opiece zdrowotnej?

2.10Czy jesteś profesjonalistą w obszarze aktywności fizycznej/np.instruktorem rekreacji ruchowej?

2.11Czy regularnie ćwiczysz, przynajmniej 75 min. tygodniowo (np. 3 x 25min tygodniowo lub 1 x 75min.)? To pytanie dotyczy twojej ogólnej aktywności fizycznej nie tylko w ramach platformy Actimentia.

2.12Jak oceniasz swoją obecną kondycję fizyczną?

3Ocena platformy Actimentia

 

Poniższa część kwestionariusza zawiera prośbę o informację zwrotną dotyczącą trzech głównych części platformy (lekcje, taniec, gry). Składa się się z par przeciwstawnych cech, które mogą być użyte podczas ooceniania platformy.  Pola między pomiędzy cechami oznaczają stopień nasilenia występowania danej cechy. Proszę udzielać odpowiedzi spontanicznie, tak aby ocena odzwierciedlała Twoje wrażenie. Liczy się twoja osobista opinia. 

3.1Jaka jest twoja opinia na temat sekcji Lekcje? (Wybierz jedną odpowiedź na każdej lini!)

niezadowalające

zadowalające


 

3.2 

skomplikowane

zrozumiałe


 

3.3 

niepraktyczne

praktyczne


 

3.4


3.5Jaka jest Twoja opinia na temat sekcji Taniec? (Wybierz jedną odpowiedź na każdej lini!)

niezadowalające

zadowalające


 

3.6 

skomplikowane

zrozumiałe


 

3.7 

niepraktyczne

praktyczne


 

3.8


3.9Jaka jest Twoja opinia na temat sekcji Gry (jazda na nartach)?(Wybierz jedną odpowiedź na każdej lini!)

niezadowalające

zadowalające


 

3.10 

skomplikowane

zrozumiałe


 

3.11 

niepraktyczne

praktyczne


 

3.12


 

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię! Dzięki Twojemu wsparciu możemy teraz dostosować platformę Actimentia do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników. Kliknij „Submit”.